Välj språk
Guider och lathundar

Tips för VoiceOver på iPhone

Lathund 1177 för Voice Over

1177 är en riksomfattande tjänst för hjälp och råd inom sjukvården. Här kan du få hjälp med att till exempel söka på och läsa om symtom på olika sjukdomar.